تبدیل مش به میکرون

مش در علم خاک شناسی به دانه بندی خاک مورد نظر برای الک کردن آن اشاره دارد. بدین معنی که اندازه ذرات خاک مورد نظر برای گذر از الک یا سرند مورد نظر مش نامیده می‌شود و یک توده خاک یا پودر ترکیبی از دانه‌بندی‌های متفاوت است که شامل توزیعی از اندازه‌های متفاوت است . بعنوان مثال یک کیلوگرم از یک پودر میتواند 60 درصد زیر 10 میکرون باشد و مابقی آن بالای 10 میکرون باشد.
 پودر میکرونیزه همانگونه که از نام آن پیداست پودری در مقیاس میکرون است و اکثر ترکیب دانه بندی ان بطور معمول زیر 20 میکرون می باشد. بمنظور ایجاد مقیاس اندازه گیری پودرها و توده‌های خاک از لحاظ دانه‌بندی و اندازه ذرات موجود در آن مقیاس میکرون استفاده می‌شود که تحت عنوان استاندارد مش یا        Mesh Scale  کاربرد دارد.
تبدیل به میکرون
فهرست