تور جوشی یا مش

 

توری مش شبکه ای از میلگرد‌های ساده و آجدار است که با جوش دادن آن ها ساخته می‌شود. توری جوشی کاربرد فراوانی در ساختمان‌سازی دارد و قیمت خرید توری جوشی بنابر سایز میلگرد و چشمه تغییر می‌کند. فروش این توری مشبک نیز به حالت رولی یا برگی می‌باشد.

 

توری پرسی به نام توری مشبک (Cripmed wire mesh) هم شناخته شده است. اما با توجه به مواد مختلفی که در تهیه آن به‌ کار می‌ رود به آن توری فولادی ضد زنگ، توری مشبک آهنی یا آهنی سیاه هم گفته می‌شود. توری‌های مشبک معمولا از مفتول کششی آهن و با فرآیند دنده و بافت تولید می‌شوند.

سایز چشمهسایز مفتولوزن کیلوگرم (متر مربع)قیمت (تومان)
۰۱۰۴.۷ - ۵ میلی متر ۲۳ - ۲۴599.250
۰۱۲۴.۷ - ۵ میلی متر ۲۳ - ۲۴599.250
۰۱۵۴.۷ - ۵ میلی متر ۲۳ - ۲۴599.250
۰۲۰۴.۷ - ۵ میلی متر ۲۳ - ۲۴599.250
۰۳۰۴.۷ - ۵ میلی متر ۲۳ - ۲۴599.250