سیم خاردار

سیم خاردار یکی از محصولات مفتولی تولید شده از فولاد نرم است. برای تولید سیم خاردار از سیم مفتول استفاده می کنند. این محصول در کنار تیر حصار یا پایه فنس و توری حصاری و دیگر متعلقات فنس کشی، پروژه ی تکمیل حصار و فنس پیرامونی یک محدوده را به سرانجام می رساند. از این رو انتخاب نوع سیم خاردار، سیم خاردار با قیمت مناسب وسیم خاردار متناسب با حصار می تواند در روند پروژه، هم به لحاظ قیمت و هم به لحاظ کیفیت، تاثیر دو چندانی ایجاد نماید.

در یک تحقیق با موضوع انواع سیم خاردار، نزدیک به هشتصد نوع سیم خاردار مختلف شناسایی گردید و مشخص گردید که این گوناگونی انواع می تواند در جنس و سایز سیم اصلی، خار یا تیغ آن و همچنین در روش به کار گیری سیم خاردار باشد. تصویر شماره 1 یکی از قدیمی ترین انواع سیم خاردار را نشان می دهد. کاربرد سیم خاردار مشخص و واحد است. و آن استفاده در حصار کشی می باشد. اما اینکه حصار در چه مکان هایی قرار می گیرد عملا تنوع کاربرد برای این محصول مفتولی ایجاد نموده است. برای مثال حصار می تواند برای یک مزرعه کوچک یا یک دامداری محلی باشد، می تواند برای کشتزارهای بزرگ در نظر گرفته شود، سیم خاردار می تواند در حصار کشی یک پروژه ی صنعتی موقت نقش داشته باشد، سیم خاردار می تواند در محصور کردن یک پتروشیمی کوچک به کار رود و صدها نوع کاربرد حصار کشی متفاوت می توان برای سیم خاردار شناسایی و معرفی نمود.

سیم خاردار تبری

سیم خاردار خطی

محصولطول (هرکیلوگرم)وزن (کیلوگرم)ضخامت مفتول ضخامت خارقیمت ( تومان)
سیم خاردار خطی سوزنی 7.5 102/5mm2mm 23.600
قیمت سیم خاردار حلقوی سوزنی قطر 60 8 8kg2/5mm1.7mm223.000
قیمت سیم خاردار حلقوی سوزنی قطر 60 کیفیت عالی پر کربن8 8kg2/5mm1.7mm265.000
سیم خاردار حلقوی تبری قطر 60 8 8kg2/8mm0/5mm255.000
سیم خاردار حلقوی تبری قطر 90 1010kg2/8mm0/5mm340.000
فهرست