ورقه پانچ

 

ورق پانچ، نتیجه انجام عملیات پانچ روی انواع مختلف ورقه های فلزی است. به عبارت دیگر، یک فرآیند شکل دهی فلزات ­می باشد که در آن با استفاده از پرس پانچ به پانچ نیرو وارد می شود تا به داخل قطعات فلزی وارد شده و با برش قطعه یک حفره در آن ایجاد نماید. معمولا پانچ بعد از عبور از قطعه و سوراخ کردن آن، به یک حفره حدیده زیر قطعه وارد می شود.

ساخت ورق پانچ

ورق های پانچ را معمولا ار فولاد های ضدزنگ، فولاد نورد سرد، آلومینیوم و … درست می کنند. استفاده از ورق پانچ به 150 سال پیش و صنعت معدن بر می گردد. در اوایل کارگران ساده معادن، ورق های فلزی را با میخ و دست سوراخ می کردند و آن را به ورق پانچ مشبک تبدیل می کردند که که به این کار پرفورمینگ می گفتند، این فرآیند به مرور تغییر کرد و پرفورمینگ با دستگاه انجام گردید.

محصولضخامت ورقابعاد ورققیمت (تومان)
قیمت ورق پانچ0.902000*1000460.000
قیمت ورق پانچ1.252000*1000550.000
قیمت ورق پانچ1.52000*1000680.000
قیمت ورق پانچ22000*1000782.000
قیمت ورق پانچ2.252000*1000782.000
قیمت ورق پانچ2.52000*1000782.000
فهرست